Skovbrug

 

 

Ringholm Skov dækker et areal på ca. 65 ha., bestående af ca. 40 % nåletræ og ca. 60 % blandet løvtræ. Nåletræsarealet er dog noget på retur på grund af stormfald og alder. Der findes i skoven både gamle og nye bøge- og egebeplantninger, samt pyntegrønt (Nobelis) arealer på ca. 17 ha. Da meget af pyntegrøntarealet er plantet på mager sandjord, bliver grenene tætte og korte, hvilket giver en god kvalitet.

Der sælges, udover pyntegrønt, i mindre målestok træ til opskæring samt træ til brænde.

Den østlige side af Ringholm Skov grænser op mod Naturstyrelsens skovareal, hvor der findes en stor skarvkoloni. Kolonien er på ca. 960 par på Naturstyrelsens areal og ca. 100 par på Ringholms areal. Kolonien koster en del birketræer livet pga. den kraftige gødning fra skarverne."

Ringholm Skov, efterår 2007