Planteavl

Markplan 2021

Vinterhvede

Alm. Rajgræs til frø

Vinterraps

Maltbyg

Helsæd til kvægfoder

Græs til slet og afgræsning

Brak og vildtagre
 

 

 

 


Ringholms jorde består fortrinsvis af inddæmmet havbund, med en finsandet til siltholdig dyndjord. Hen over ejendommen varierer jordtypen fra dyndjord til skarp sandjord. Den ringeste jord blev tilplantet med skov allerede omkring år 1894. De våde strandenge afgræsses. To pumper sørger for at afvande Ringholms lavtliggende jordarealer, via det åbne kanalsystem.

Den gode jord og den nære beliggenhed til kysten, samt den isolerede beliggenhed, giver mulighed for at vælge blandt mange frøafgrøder. Der er også mulighed for at vande i begrænset omfang især til tørkefølsomme afgrøder.

 

Afgrøderne nedtørres og oplagres på ejendommen. Der er plantørreri og tørresiloer til rådighed, der opvarmes med halmfyr fra Gartneriets varmecentral.

Ringholms maskinpark indeholder de nødvendigste maskiner. Maskinstation udfører nu hovedparten af markarbejdet.

 

Markplan 2022

Vinterhvede

Alm. Rajgræs til frø

Vinterraps

Maltbyg

Helsæd til kvægfoder

Græs til slet og afgræsning

Brak og vildtagre