Fedekvæg.

 


Strandengene kan i perioder kan være ret fugtige og der er ikke mulighed for opdyrkning af disse. Derfor henlægger de med græs til ejendommens kødkvægsbesætning.

Besætningen er på 50 ammekøer med opdræt og sædvanligvis med 2 foldtyre. Besætningen er Limousine.

Dyrene går på græs mindst 6 måneder om året og i vinterhalvåret
går de i løsdriftsstald på dybstrøelse.

En del af slagtedyrsproduktionen går til eksport.
Kødet kan også købes i slagteforretninger, spørg efter kød fra Ringholm.

 Kan f.eks. købes hos:

Gislinge Slagterforretning
v. Henrik R. Andersen
Byvej 9, 4532 Gislinge
tlf.: 58 46 30 67